Świetlica
Szkoły Podstawowej Nr 76
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
w Zespole Szkół Nr 111 w Warszawie

Reguły "bycia razem"


1. Po wejściu do świetlicy witamy się z nauczycielem, koleżankami i kolegami.

2. Swoją obecność zgłaszamy wychowawcy, a nastepnie tornistry ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

3. Bierzemy udział w zajęciach, grach i zabawach. Wykonujemy prośby i polecenia wychowawcy.

4. Nie wychodzimy z sal swietlicowych bez zgody i pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy
 w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym lub placu zabaw.

5. Używamy form grzecznościowych: "dzień dobry"; "do widzenia"; "dziękuję"; "przepaszam".

6. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.

7. W trakcie wspólnych rozmów i pogadanek, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy
i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.

8. Dbamy o estetyczny wygąd sal, szanujemy sprzęt świetlicowy - gry i zabawki odkładamy na wyznaczone miejsce.

9. W świetlicy nie korzystamy z telefonów komórkowych, MP3 i innych wartościowych przedmiotów przyniesionych z domu.

10. Grzecznie i kulturalnie zachowujemy się w stołówce podczas obiadu.

11. Przestrzegamy zasad bezpiecznej zabawy na terenie boiska szkolnego i placu zabaw.

12. Miło witamy wszystkich gości, którzy odwiedzają naszą placówkę.

13. Staramysię być życzliwi i uprzejmi w stosunku do koleżanek i kolegów. Tylko od nas zależy czy będziemy się dobrze czuli w naszej świetlicy.

14. Dzieci odbierane przez rodziców lub opiekunów informują o tym wychowawcę.
Kreator stron www - przetestuj!